Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Tonąc w plastiku

kraj: Wielka Brytania
reżyseria: Tom Watt-Smith
rok produkcji: 2018
czas trwania: 90 minuty
język: polski lektor

„Tonąc w plastiku” to doceniony przez publiczność i branżę telewizyjną dokument o zagrożeniach, związanych z zanieczyszczeniem największych akwenów Błękitnej Planety. Każdego roku do mórz i oceanów trafiają miliony ton plastiku. W półtoragodzinnym filmie biolog Liz Bonnin pokazuje, jak destrukcyjny wpływ ma to na środowisko naturalne. Okazuje się, że zagrożone są wszystkie morskie stworzenia – zarówno plankton, jak i największe ssaki.

Twórcy „Tonąc w plastiku” towarzyszą Liz Bonnin podczas jej podróży do wyspy u wybrzeży Australii, która jest miejscem gniazdowania burzyków bladodziobych. Pisklęta tego gatunku są szczególnie narażone na szkodliwe działanie plastiku, gdyż nie są w stanie pozbywać się go z organizmu. W Ameryce badaczka dołącza do misji ratowania młodej foki szarej, która zaplątała się w plastik. Odwiedza też tropikalne wyspy na Pacyfiku, gdzie naukowcy zajmujący się rafami koralowymi tłumaczą, dlaczego są one w niebezpieczeństwie. Z filmu „Tonąc w plastiku” dowiadujemy się również o próbach zaradzenia tej katastrofie ekologicznej. Przed kamerami występują inżynierowie, którzy szukają materiałów stanowiących alternatywę dla tworzyw sztucznych. O swoich pomysłach opowiada też zespół ekspertów, opracowujący innowacyjne sposoby oczyszczania mórz i oceanów.