Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Toksyczna Somalia

Toksyczna Somaliakraj: Francja
rok produkcji: 2010
reżyser: Paul Moreira
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

W ciągu kilku lat Somalia stała się składowiskiem odpadów toksycznych dla zachodniego świata. To właśnie do afrykańskiego kraju wysyłane są statki pełne skrajnie niebezpiecznych chemikaliów i materiałów radioaktywnych. W cały proceder zamieszana jest zaś włoska mafia.
Liczba śmiertelnych ofiar zatrucia w somalijskim regionie Puntland wynosi już setki, podczas gdy tysiące wciąż żywych cierpią na poważne choroby. Fatalny stan służby zdrowia uniemożliwia realne oszacowanie rozmiarów tragedii, niemniej jedno jest pewna: sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji.

Niestety nic nie wskazuje na to, by Somalia przestała być wysypiskiem najbardziej problematycznych śmieci. Toksyczne odpady wciąż zatruwają miejscową wodę i ziemię, lokalne władze udają, że problem nie istnieje, a poszkodowanej ludności nikt nie pyta o zdanie. Kto stoi za tym procederem? Znaleźć odpowiedź na to pytanie nie jest łatwo. Dwóch włoskich dziennikarzy próbowało przeprowadzić śledztwo i skończyło się ono dla nich tragicznie. Dopiero w roku 2009 ujawnione zostały szokujące informacje, wyjawione przez jednego z włoskich mafiosów…