Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

To tylko zwierzęta

To tylko zwierzęta70-minutowy dokument ma skłonić widza do zastanowienia się, dlaczego zwierzęta są zabijane, więzione i dlaczego zadaje się im niepotrzebny ból. „Przecież, podobnie jak my, chcą żyć, być wolne i unikać cierpienia”.

„W jaki sposób uprzedmiotowienie zwierząt odbija się na relacjach międzyludzkich? Jeżeli odpowiedzią jest, że »to tylko zwierzęta «, kim więc jest człowiek?”. – Wielu ludzi nie ma pojęcia, co dzieje się w Polsce ze zwierzętami – mówi Łukasz Musiał, reżyser filmu. – Uświadamiamy im, jak wygląda transport czy hodowla na futra. Nie będziemy jednak przez godzinę oglądać zwierząt uwięzionych w klatkach. Pokazujemy też, jak można zmienić ich sytuację.

Niezależny dokument ukazujący różne oblicza relacji między człowiekiem a innymi gatunkami.
http://www.totylkozwierzeta.pl/