Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Test cywilizacji

Test cywilizacji Film P.E.T.A. (people For The Ethical Treatment Of Animals).

„Jeśli myślisz, że zaledwie kilka, dobrze traktowanych zwierząt używa się wyłącznie do badań ratujących życie, przemyśl to jeszcze raz. Faktem jest, iż tylko w USA, każdego roku używa się setek milionów zwierząt do eksperymentów. Żyją one w wielkim strachu i samotności, w pustych stalowych, bądź plastikowych klatkach. Jedyna okazja kontaktu z innymi to wtedy, gdy badacze dokonują na nich przeróżnych doświadczeń.

Wszystkie te zwierzęta używa się do wszystkiego, poczynając od oślepiania królików by przetestować środek do mycia podłóg, aż po wykazanie po raz już nie wiadomo który, że spożywanie alkoholu może uszkodzić płód. Istnieją wszak daleko lepsze alternatywy dla zwierzęcych testów, jednak stare przyzwyczajenia łatwo nie umierają, a niezliczone zwierzęta nadal cierpią i umierają, jak to za moment ujrzycie.”

Film o bezsensowności, błędności i okrucieństwie badań na zwierzętach. Bada się właściwie wszystko, co wypuszcza się na rynek. Nowoczesne metody badań bez użycia zwierząt, tańsze i skuteczniejsze, są niedoceniane w imię utrzymywanego poglądu jakoby badania na zwierzętach miały jakąkolwiek wartość naukową. Testy zwierzęce są banalne i zbędne, przeprowadzane jedynie dla potęznych pieniędzy. Ich naukowa wartość jest żadna, a wyniki nieprzydatne dla ludzi.

Film udostepnia serwis Wegelandia.pl

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?