Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Tęczowi wojownicy

Tęczowi wojownicyreżyseria: Suzanne Raes
kraj: Holandia
rok produkcji: 2009
czas trwania: 89 minuty
język: polski lektor

„Rainbow Warrior” to legendarny statek, przy pomocy którego od końca lat 70 – tych XX wieku Greenpeace prowadziła pierwsze kampanie w obronie wielorybów. Służył on również w akcjach, ochraniających akweny przed zrzucaniem do nich toksycznych lub nuklearnych odpadów. W 1985 roku „Rainbow Warrior” wyruszył na tournée pod hasłem „Nuclear Free Pacific”, ale 10 lipca został zniszczony przez bomby, podłożone przez francuskie służby specjalne…

Grupa pionierów ruchu ekologicznego wspomina sukcesy i niepowodzenia. Mieszkają obecnie na małej nowozelandzkiej wysepce Waiheke. Po latach oceniają nie tylko cel, ale i skutek ideałów, które chcieli zrealizować.

W 1976 roku Susi Newborn była jedną z kilku założycielek brytyjskiej Greenpeace. Tworzyła również trzon pierwszej załogi „Rainbow Warrior” i to właśnie jej statek zawdzięczał swoje imię. Dziś pracuje w nowozelandzkim oddziale Oxfam i aktywnie występuję na rzecz ochrony klimatu przed zmianami. Martini Gotjé działał w Greenpeace od 1980 roku. Był nawigatorem na „Rainbow Warrior”, a od kilku lat mieszka z dziećmi w Nowej Zelandii. Nadal współpracuje z Greenpeace – przez Internet i satelitę śledzi łowców wielorybów, a także statki, dokonujące nielegalnych połowów i transportów odpadów nuklearnych.

Z kolei Bunny McDiarmid i jej życiowy partner – Henk Haazen przed przystąpieniem do załogi „Rainbow Warrior” uczestniczyli w rejsach statku pokoju „Fri”. Bunny jest teraz dyrektorem zarządzającym nowozelandzkiego Greenpeace, a Henk odegrał ważną rolę w kampanii na rzecz stworzenia z Antarktydy rezerwatu przyrody. Tylko Hanne Sorensen uczestniczyła w tragicznej misji „Rainbow Warrior”. Obecnie wycofała się już z aktywnej działalności i prowadzi z mężem ekologiczną farmę w połączeniu ze szkółką leśną. Od lat 70 Rien Achterberg jest bliskim przyjacielem Martiniego. Do 2005 roku był członkiem załogi wielu statków Greenpeace. To właśnie on odkrył dla przyjaciół piękną, nowozelandzką wyspę Waiheke, na której po latach wszyscy dokonują bilansu zysków i strat.