Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

 

Świński patent Monsanto

Świński patent MonsantoPrzedstawiamy korporację Monsanto której „zawdzięczamy” DDT (zakazany Azotox), rakotwórczy Aspartam czy Posilac, (zakazany bydlęcy hormon wzrostu).Stworzyła monopol w rynku nasiennym ,dzięki swoim odmianom GMO które posiadają gen terminatora (nie odradzają się) oraz są uzależnione od herbicydu Monsanto – Roundup.

Dzięki posiadaniu patentu na kod genetyczny swoich odmian mogą przejmować całe uprawy który zostały tylko zanieczyszczone ich odmianami. Teraz próbują zrobić to samo ze świniami – zdobyć patent na fragment kodu DNA ich rzekomej odmiany, fragment który jak widać pojawia się w wielu zwykłych świniach. Korporacyjny potwór jakim jest Monsanto chce mieć po prostu patent na całą żywność na świecie, może nawet na wszystkie żywe istoty?

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?

Film nie działa? - daj nam znać, naprawimy to!

Komentarze

A Ty co sądzisz?