Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Świat zmienia oblicze

Świat zmienia obliczekraj: Francja
reżyser: praca zbiorowa
rok produkcji: 2008
czas trwania: 6 x 52 min.
język: polski lektor

Z daleka od naukowych debat, liczb, statystyk i wykresów całe społeczności muszą zmierzyć się z konsekwencjami zmian klimatycznych. Dla ludzi w wielu zakątkach świata globalne ocieplenie nie jest jedynie hipotezą – ono realnie wpływa na ich życie, zmuszając do podejmowania radykalnych wyborów.

Skutki globalnego ocieplenia nie muszą być widoczne z perspektywy wielkich aglomeracji. Drastyczniej ingerują w sytuację tych, którzy żyją blisko natury – rolników, hodowców, rybaków, leśników, zwykłych mieszkańców wsi. Tych ludzi nie obchodzi debata nad zmianami klimatycznymi, oni po prostu walczą o przyszłość swoją, swoich najbliższych oraz ziemi, jaką zamieszkują. A ich bronią w tej batalii są innowacyjne, nierzadko zaskakujące rozwiązania.

Twórcy serialu „Świat zmienia oblicze” odwiedzają różne zakątki globu – Australię, wyniszczaną od kilku lat przez katastrofalne susze, Kanadę, gdzie zanikająca pokrywa lodowa grozi zagładą miejscowym Innuitom, hiszpańską Walencję usłaną wysychającymi plantacjami, doświadczane przez anomalie pogodowe USA, coraz bardziej upalną Japonię i stojącą przed widmem zalania Holandię. Mimo alarmujących świadectw, odwaga i pomysłowość bohaterów tego cyklu każą myśleć, że wciąż jest nadzieja dla świata. Koniecznie należy ich wysłuchać – oni już walczą z największą plagą XXI wieku.

Świat zmienia oblicze – Wielka Susza (1/6)

Świat zmienia oblicze – Zanikający Lód (2/6)

Świat zmienia oblicze – Zwiastun Pustyni (3/6)

Świat zmienia oblicze – Czekając Na Wiosnę (4/6)

Świat zmienia oblicze – Mistrz Ryżu (5/6)

Świat zmienia oblicze – Holandia Pod Wodą (6/6)