Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Stan zakocenia

Stan zakoceniaKraj: Polska
Reżyseria: Joanna Wydrych
Scenariusz: Paulina Skotnicka, Joanna Wydrych
Rok produkcji: 2010
Czas trwania: 25 minut
Język: polski

,,Stan zakocenia” jest pierwszym niezależnym dokumentem podejmującym temat obecności bezdomnych zwierząt, w szczególności kotów w przestrzeni miejskiej. Według jednej z bohaterek filmu, vice-prezeski Fundacji ,,Zwierzęta Krakowa” prof. Anny Nehring w samym Krakowie żyje bezdomnie i cierpi kilkaset tysięcy kotów. Czym jest stan zakocenia? Stanem umysłu, który nie pozwala na obojętność wobec cierpienia zwierzęcia, stanem, w którym dostrzega się życie tętniące na wysokości przebiegającego kota, a czasem – stanem zakochania w kotach. Stan zakocenia to także stan nasycenia miasta koloniami bezdomnych kotów – te bowiem można spotkać wszędzie, zarówno na trawnikach jak i na ulicach, w parkach, na śmietnikach i w piwnicach. Stan zakocenia to także stan za…grożenia dla kotów w mieście, które dla dzikich zwierząt nie jest ani naturalnym ani przyjaznym środowiskiem.

Dokument opowiada historie osób zaangażowanych w pomaganie bezdomnym kotom. Są to: aktywistki i aktywiści organizacji pozarządowych, karmicielki i karmiciele, właściciele/ki domów tymczasowych, przedstawiciele/ki instytucji, które są pozytywnie nastawione do zwierząt oraz osoby aktywne zawodowo, którym udaje się łączyć pracę z pomocą zwierzętom.