Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Soja: Trucizna czy bogactwo?

kraj: Francja
reżyseria: Martin Boudot
rok produkcji: 2019
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

Od roku 2001 w Paragwaju zniszczono pięć milionów hektarów lasów. Na ich miejscu pojawiły się plantacje soi. Mieszkańcy okolicznych wiosek są zatruwani przez pestycydy, którymi spryskiwane są pola. W roku 2014 sześciomiesięczna Adela i trzyletnia Adélaide zmarły kilka godzin po tym, jak zostały narażone na działanie rozpylanych przez plantatorów agresywnych środków ochrony roślin. Twórcy dokumentu, opierając się na badaniach naukowych, ukazują szkodliwy wpływ pestycydów na dzieci.