Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Smutne oczy, puste zycie – przemysłowe ZOO

Smutne oczy, puste zycie - przemysłowe ZOO 17 minutowy film o trudnym zyciu zwierzat w ZOO. Dochodowy przemysł oparty na niedoli zwierząt i ludzkiej naiwności wynikającej z ich niewiedzy. Wszystko to dla ludziej rozrywki i oczywiscie pieniedzy.

Wbrew rzekomej pozytywnej opinii na temat ogrodów zologicznych, miejsca te przypominają raczej smutny zbiór żyjących „eksponatów” niż przystanie dla zwierząt czy nawet miejsca bliskie ich naturalnemu środowisku. ZOO uczą ludzi, że jest dopuszczalne aby trzymać zwierzęta zamknięte i pozbawione pomocy w niewoli. Zwierzęta te są znudzone, skrępowane, samotne, niezdolne do wykazywania swoich naturalnych zachowań i są daleko od swych domów i rodzin.

Ciągłe zamknięcie, w wielu przypadkach nieodpowiednia dieta (zwierzęta są dokarmiane przez odwiedzających), oraz stres związany z odwiedzinami hałaśliwych dzieci i gruboskórnych dorosłych wpływa szkodliwie na psychikę i psychologię zwierząt.Spędźcie 24 godziny zamknięci w jednym pokoju bez prywatności, bez możliwości zrobienia czegokolwiek, a otrzymacie namiastkę tego czego doświadczają zwierzeta w zoo przez całe swoje życie! Konstrukcje do wspinania się dla małp, czy drzewa przynoszące cień dla dużych kotów to bardzo rzadkie zjawisko. Zwierzęta mają zbyt małe pomieszczenia do biegania i zabawy.

Niektóre zwierzęta okazują gniew z powodu ich zamknięcia i zapamiętale drapią pręty klatki podczas kiedy inne wycofują się, lub ranią nawzajem. Powyżej 60 % zwierząt w zoo ma ślady na głowach z powodu ciągłego uderzania swoimi głowami o pręty. Inne zwierzęta tracą włosy z powodu samookaleczeń.

Badania nad wieloma gatunkami dzikich zwierząt w niewoli wykazały, że pomimo najlepszych nawet warunków życia zbliżonych do ich naturalnego środowiska, pomimo dobrej opieki zwierzęta te często tracą apetyt, cierpią na bezsenność, przestają się rozmnażać, z energicznych robią się otępiałe, lub agresywne. Naturalne cykle biologiczne ulegają rozpadowi i stan ten według zoologów nosi nazwę zwierzęcej depresji.

W Indiach istnieją 64 duże ogrody zoologiczne oraz 194 średniej wielkości. Od 10 do 15 % spośród zwierząt w zoo umiera każdego roku – większość przed nadejściem ich właściwego czasu. W rzeczywistości sposobem na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt (co na celu mają, jak twierdzą, ogrody zoologiczne) jest kupno ogromnej ziemi, wynajęcie stróżów, którzy mogliby zapobiegać kłusownictwu i chronić naturalne środowisko. Dopóki władze będą dotować zoo zamiast wspomagać ochronę dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku, dopóty sytuacja tych zwierząt będzie żałosna, a ludzkie poczynania godne potępienia.

Film zamieszczamy wspólnie z serwisem Wegelandia.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?