Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Słone łzy białej foki

Kanada, 2011, 52 min.
język: polski lektor

Dokument opowiadający historię kontrowersji wokół polowań na foki.

Kontrowersje wokół polowań na młode foki sięgają połowy lat 60. ubiegłego wieku. Wszystko zaczęło się od dokumentu, który przykuł uwagę opinii publicznej i zwrócił uwagę na smutny los fok. Krwawe fragmenty z tegoż filmu były pokazywane w telewizji, powodując ogólne poruszenie. W 1977 Greenpeace przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę akcję, aby zablokować brutalne polowania w Nowej Fundlandii; na miejscu pojawiła się francuska aktorka Brigitte Bardot, pozując do zdjęć, które wkrótce obiegły cały świat.

Mimo że polowania zostały zabronione w 1987, wiele organizacji zajmujących się prawami zwierząt cały czas wykorzystuje w komunikacji ten wątek. W rzeczywistości foki z Grenlandii nie były tak liczne, co obecnie. Teraz jednak walczą z innym o wiele większym zagrożeniem: lody polarne, na których żyją, topnieją na wskutek globalnego ocieplenia.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?