Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Recykling po chińsku

kraj: Chiny
reżyseria: Jiuliang Wang
rok produkcji: 2016
czas trwania: 86 minut
język: polski lektor

W 2014 roku 30 procent światowego plastiku podlegało recyklingowi w Chinach. Branża zapewnia dochód bezrobotnym, ale wiąże się z toksycznymi substancjami rujnującymi ich zdrowie. Dokument pokazuje życie dwóch rodzin, które utrzymują się z recyklingu plastiku. Dwudziestoletni Kun ciężko pracuje przy segregacji tego surowca, bo ma finansowe plany względem swojej rodziny i naukowe ambicje. Peng żyje na stertach śmieci, a zarobek przeznacza na alkohol. Nie myśli o edukacji swoich dzieci. Reżyser filmu ukazuje ludzkie tragedie, które kryją się za szybko rosnącym PKB Chin i górnolotnymi hasłami ekologii.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?