Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Przyszłość pożywienia

Przyszłość pożywieniaProdukcja: USA
Reżyseria: Deborah Koons
Scenariusz: Deborah Koons
Czas trwania: 89 minuty

The Future of Food 2004 jest filmem dokumentalnym, który pokazuje, w jaki sposób nieoznakowana, a opatentowana, żywność genetyczna, spokojnie dotarła na półki sklepu spożywczego w Stanach Zjednoczonych w ostatnim dziesięcioleciu. Ukazuje negatywny wpływ tej nowej technologii na rolników, przemysł spożywczy, ich życie i źródła utrzymania i rzuca światło na rynki i sił polityczne, które wymuszają to co jemy.

Film potępia zglobalizowany przemył spożywczym który kosztem ludzi na całym świecie realizuje swoje zyski. I podkreśla, jak międzynarodowe firmy stopniowo wciągają rolników w uprawy GMO w wielu krajach. Omówiono, jak zwiększa się ryzyko katastrof ekologicznych (np. w Irlandii Głodu ziemniaków (1845/49)) wynikającej ze zmniejszenia różnorodności biologicznej ze względu na promowanie przedsiębiorstw monokulturowych.

Rośliny zawierające gen samobójczy w nasionach są kwestionowane, obawy wyrażone o możliwości powszechnej katastrofy wpływającej na podaż żywności – powinniśmy tego genu zakazać w środowisku naturalnym. Film ten został pozwany do sądu jak i wielu rolników z Ameryki Północnej przez Monsanto, a pozwany przez Monsanto Kanada Inc Percy Schmeiser jest przesłuchiwany i jego sprawa jest w toku.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?