Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Pożeranie Ziemi

Pożeranie Ziemi„Pożeranie Ziemi” to dokument wyprodukowany przez Vegetarian Society w Wielkiej Brytanii oraz Europejską Unię Wegetariańską.

„Pożeranie Ziemi” pokazuje nasze środowiska naturalne zniszczone w wyniku działalności człowieka oraz wpływ produkcji mięsa na jakość naszej planety. Dowody przedstawione przez ONZ i IPCC, wyraźnie wskazują na fakt, że jedzenie mięsa jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i ma wiele innych szkodliwych skutków dla Ziemi. Film pokazuje, że Ziemia istniała w równowadze ekologicznej przez ponad 4 miliardy lat i że tylko w ciągu ostatnich 200 lat (od początku rewolucji przemysłowej), zatraciła swoją równowagę rozwoju. Film jest ostrzeżeniem, iż nasze obecne życie ma ogromny wpływ na ekosystem oraz przyszłe pokolenia.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?