Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Pożeranie Ziemi

Pożeranie Ziemi„Pożeranie Ziemi” to dokument wyprodukowany przez Vegetarian Society w Wielkiej Brytanii oraz Europejską Unię Wegetariańską.

„Pożeranie Ziemi” pokazuje nasze środowiska naturalne zniszczone w wyniku działalności człowieka oraz wpływ produkcji mięsa na jakość naszej planety. Dowody przedstawione przez ONZ i IPCC, wyraźnie wskazują na fakt, że jedzenie mięsa jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i ma wiele innych szkodliwych skutków dla Ziemi. Film pokazuje, że Ziemia istniała w równowadze ekologicznej przez ponad 4 miliardy lat i że tylko w ciągu ostatnich 200 lat (od początku rewolucji przemysłowej), zatraciła swoją równowagę rozwoju. Film jest ostrzeżeniem, iż nasze obecne życie ma ogromny wpływ na ekosystem oraz przyszłe pokolenia.