Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

 

Poison Fire

Reżyseria: Lars Johansson
Rok produkcji: 2008
Czas trwania: 27 minuty
Język: Polskie napisy

Film pokazuje dramat mieszkańców delty Nigru (Nigeria), którzy są pozbawieni czystej wody, nieskażonej żywności oraz zdrowego powietrza, a nawet spokojnych nocy. Wszytko to na skutek wydobywania w tym rejonie ropy naftowej przez koncern Shell, który nie przestrzega przy tym podstawowych norm międzynarodowych, stworzonych by chronić życie ludzi i zdrowe środowisko.

Delta Nigru jest obecnie miejscem katastrofy, po 15 latach eksploatacji ropy. Rocznie, półtora miliona ton ropy, wylewanych jest do kanałów rzecznych, na tereny farm i lasów – to równowartość 50 katastrof tankowca „Exxon Valdez”. Przez całe dekady, naturalny gaz, który zawiera ropa, nie jest gromadzony tylko spalany w spalarniach dzień i noc. Spalarnie gazu emitują rakotwórcze substancje i zanieczyszczenia, oraz gazy cieplarniane, tyle co 80 milionów samochodów w średnio zaludnionych miastach. Niekontrolowana korupcja, straszna sytuacja bezpieczeństwa, oraz ludzka śmierć. Mimo to, wydobycie ropy trwa nadal.

Trujący ogień doprowadził do zebrania „wideo świadectw” przez lokalnych aktywistów z wiosek będących pod wpływem działania wycieku ropy i spalania gazów. Widzimy kanały rzeczne, pełne ropy naftowej, zdewastowane lasy mangrowe, od miesięcy przeciekające głowice odwiertów. Spotykamy się z ludźmi, których przeżycie jest bardzo zagrożone, utratą ziemi hodowlanej, piciem wody i łowieniem ryb w skażonych rzekach, oraz skutki zdrowotne spalania toksycznych gazów.

Spotkamy się także z Johan Gembre, która wytoczyła rozprawę korporacji Shell, w związku ze spalaniem gazów w jej wiosce i odniosła niespodziewane zwycięstwo.

Ife Lott przybywa do Holandii, aby wziąć udział w Corocznym Generalnym Spotkaniu Shella. Chce zadać proste pytanie: czy Shell ma zamiar wykonać nakaz sądowy i zaprzestać spalania. Na zewnątrz hali spotkań, odbywa się demonstracja. CEO Shell’a pojawia się na zdjęciach, gdzie uściskają sobie dłonie z Ife, i gdzie spotykają Basil Omiyi, który jest ND oddziału Shell w Nigerii. Ife pyta go o wycieki i spalanie gazów, a on cierpliwie jej wyjaśnia politykę Shella i jego wysiłki na rzecz rozwoju społeczeństwa, ale to co mówi jest sprzeczne z rzeczywistością.

Kiedy Ife wraca do Delty Nigru, pokazuje mieszkańcom i ofiarom przemysłu naftowego swój wywiad z Basil’em Omiyi’o…

Shell zignorował wyrok sądu generalnego. Korporacje naftowe kontynuują nielegalne spalanie gazów. Shell ustanowił swój termin „zakończenia spalania” na koniec 2009 roku. Ale od tego czasu, zarząd mówi „w przyszłym roku” i nikt w Delcie Nigru już im nie wierzy.

Tymczasem wydobycie ropy trwa…

 

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?

Film nie działa? - daj nam znać, naprawimy to!

Komentarze

A Ty co sądzisz?