Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Podtruwana Afryka

Podtruwana AfrykaFrancja, 2010, 52 min.
polski lektor

Podczas gdy naukowcy głowią się nad powstrzymaniem zanieczyszczenia planety, zachodnie korporacje bezkarnie zasypują Afrykę odpadami. Dla polityków Czarnego Lądu, dla których priorytetem jest ekonomiczny rozwój za każdą cenę, ochrona środowiska wydaje się zupełną abstrakcją.

W 2005 roku pewien kameruński biznesmen uznał, że utylizacja siedmiu beczek chloru, które pozostały po nieudanej inwestycji, jest zbyt kosztowna. Łatwiej było przekupić miejscowych strażaków, aby ci porzucili gdzieś niewygodny materiał. Niedbalstwo mężczyzn doprowadziło jednak do tragedii – osiemset litrów chemikaliów rozlało się na przedmieściach miasta Nkapa. Ziemią, która uprawiali mieszkańcy pięciotysięcznej wioski Douala, z dnia na dzień stała się jałową, a wszyscy zostali zmuszeni do ucieczki.

Ten incydent zdradza cały szereg problemów współczesnej Afryki. Technologiczna zapaść, korupcja, brak edukacji prowadzą do destrukcyjnej polityki względem środowiska. Ostatnie czym przejmują się miejscowi urzędnicy to zachowanie norm bezpieczeństwa i wdrażanie przyjaznych przyrodzie technologii. Tymczasem ludzie, od pokoleń żyjący w harmonii z ziemią, która ich żywi, mają dziś wiele powodów do zmartwień.