Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Po nas choćby potop. Efekt cieplarniany

Po nas choćby potop. Efekt cieplarnianyFrancja, 2006, 52 min.
polski lektor

Efekt cieplarniany jest naturalnym zjawiskiem, bez którego życie na naszej planecie byłoby niemożliwe.

Atmosfera ma zdolność przepuszczania znacznej części promieni słonecznych i zatrzymywania promieniowania Ziemi, zwanego podczerwonym, zaburzając w ten sposób, na naszą korzyść, proces wymiany ciepła. Gdyby tak się nie działo, przeciętna temperatura naszej planety wynosiłaby -18 stopni, a nie, jak obecnie, +15 stopni Celsjusza. Jednak w ostatnim stuleciu, wskutek rozwoju gospodarki i działalności człowieka, nastąpiło poważne nasilenie efektu cieplarnianego, wywołane wzmożoną emisją gazów cieplarnianych, co prowadzi do globalnego ocieplenia. Według naukowców może ono przynieść zmiany klimatyczne, które katastrofalnie odmienią życie na Ziemi. Aby zapobiec czarnym scenariuszom dotyczącym naszej przyszłości, należy podjąć natychmiastowe działania.