Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Pastor Wiebo idzie na wojnę

Pastor Wiebo idzie na wojnęKanada, 2011, 93 min.
reżyser: David York
język: polski lektor

Ponad dwustu policjantów postawiono na nogi w sprawie serii zamachów bombowych na rurociąg gazowy w Brytyjskiej Kolumbii. Ujęty nader szybko sprawca przypominał raczej św. Mikołaja niż terrorystę. Tak zakończyła się prywatna wojna pastora Wiebo Ludwiga z potężnym koncernem paliwowym.

Wiebo Ludwig przybył z rodziną do północnej Kanady, by wieść tam spokojne i skromne życie zgodne z jego chrześcijańskimi ideałami. Gołymi rękami wzniósł gospodarstwo pośrodku dzikiej głuszy, nie wiedząc jeszcze, że głęboko pod jego stopami znajdują się największe nieeksploatowane złoża gazu w całej Ameryce. Ludwigowie odrzucili propozycję koncernu Encana i postanowili nie opuszczać zajmowanej ziemi. Gdy po latach walki o swoje prawa pastor Wiebo poczuł, że znajduje się w potrzasku, pozostało mu tylko jedno – sabotaż.

Dokument „Pastor Wiebo idzie na wojnę” to historia zmagań człowieka z gigantyczną machiną, a zarazem opowieść o tym, do czego zdolna jest jednostka w obronie własnego świata.