Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Opowieść o rzeczach

Opowiesc o rzeczachThe Story of Stuff – szybka, przywołująca mnogą ilość faktów, opowiedziana przy pomocy środków filmowych, „historia” zasobów naturalnych Ziemi. Dotąd obecny w internecie film obejrzało już ponad 4 mln. osób. W ciągu 20 min. The Story of Stuff prowadzi widza drogą, jaką pokonują surowce od ich naturalnego stanu aż do zniszczenia zakupionych przez konsumentów produktów.

Cykle ogólnoświatowej gospodarki są wciąż te same: od wydobycia surowców przez produkcję produktów, ich sprzedaż i konsumowanie do naiwnego przekonania, że to, czego nie widać, po prostu nie ma. Kołem zamachowym oczywiście jest konsumpcja. Film analizuje rzeczywiste koszty wydobycia, produkcji, dystrybucji, konsumpcji i utylizacji. Identyfikuje także moment wejścia zachodniej gospodarki na ścieżkę konsumeryzmu.

Narratorką i scenarzystką filmu jest amerykańska aktywistka Annie Leonard. Ostatnie 10 lat spędziła podróżując po świecie i walcząc z zagrożeniami naturalnego środowiska przez współczesną cywilizację. Film został wyprodukowany przez Free Range Studios, twórców innych bardzo popularnych internetowych produkcji opartych na filmach takich jak „The Meatrix” i „Grocery Store Wars”.
http://www.storyofstuff.com/

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?