Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Operacja „Satanik”

operacja satanikkraj: Nowa Zelandia
rok produkcji: 2010
czas trwania; 41 minuty
język: polski lektor

Wieczór 10 lipca 1985 roku. Słynny okręt organizacji Greenpeace Rainbow Warrior stoi zacumowany w porcie w Auckland. Na pokładzie odbywa się akurat przyjęcie urodzinowe jednego z członków załogi, gdy nocną ciszę rozrywa eksplozja.

Rainbow Warrior poszedł na dno zatopiony przez dwie bomby, podłożone przez francuskich agentów specjalnych. Rząd Francji w ten sposób chciał zamknąć usta ekologom protestującym przeciw próbom broni atomowej, które organizował na Pacyfiku. Tuż przed zatopieniem statek brał zresztą udział w ewakuacji ludności z wyspy Rongelap, od 30 lat poddawanej stałemu napromieniowaniu przez radioaktywny opad. Zatopienie Rainbow Warrior, które pochłonęło życie jednej ofiary – fotografa Fernanda Pereiry, doprowadziło do procesu między Greenpeace a rządem Francji. Dokument „Operacja „Satanik” rekonstruuje tamte zdarzenia, bezkompromisowo odsłaniając przy tym cynizm, korupcję i amoralność panującą na najwyższych szczeblach władzy.