Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Open Rescue – Ratunek 10 Kur

Open rescue – otwarty ratunek – to forma akcji bezpośredniej praktykowanej przez niektórych aktywistów walczących o wyzwolenie zwierząt. Głównym otwartego ratunku jest zarówno wyrwanie zwierząt z bólu i cierpienia oraz zapewnienie im opieki weterynaryjnej i godnych warunków życia, jak i dokumentacja warunków w których były przetrzymywane. Open rescue kładzie nacisk na otwartość akcji, przeciwstawianą tradycyjnym potajemnym akcjom bezpośrednim. Aktywiści zawsze działają otwarcie, bez masek (poza wymaganymi przez względy zdrowotne), ujawniając swoją tożsamość. Akcje nie krzywdzą ludzi ani innych zwierząt. Open rescue „nadaje twarz wyzwoleniu zwierząt”.

Film hiszpańskiej organizacji Animal Igualdad (Równość Zwierząt) pokazuje otwarte uwolnienie dziesięciu kur z przemysłowego „kurnika” – warunki, w jakich były przetrzymywane, weterynaryjną diagnozę stanu uwolnionych zwierząt oraz ich pierwszy kontakt z życiem na wolności. Więcej relacji z akcji Animal Igualdad, także z innych akcji Open rescue w języku polskim, można znaleźć na stronie:
http://www.vimeo.com/igualdadanimal
http://openrescue.net/