Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Naturalne Geny

Zestaw filmów pokazujących prawdziwe oblicze Genetycznie Modyfikowanych Organizmów. Jest to zbiór czterech dokumentów, dzięki którym można poszerzyć wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z żywnością GMO.

„Ukryte zagrożenia w jedzeniu dla dzieci” – zapis rozmowy z Jeffrey’em Smith’em – znanym również w Polsce autorem książki „Nasiona Kłamstwa”. W dokumencie przedstawione są szokujące fakty na temat konsekwencji spożywania przez amerykańskich uczniów żywności zawierającej GMO.

„Żywność modyfikowana genetycznie – udokumentowane zagrożenie dla zdrowia” – zapis wykładu Jeffrey’a Smith’a podczas konferencji Fundacji The Westin A. Price. Film pełen informacji na temat organizmów modyfikowanych genetycznie, ich wpływu na zdrowie ludzkie, oraz ignorowanych ostrzeżeniach wielu naukowców dotyczących GMO.

„Nasiona prawdy” – dokument odpowiada na pytanie: czego nie powiedzą rolnikowi firmy sprzedające ziarna GMO?

„Ministerstwo ryżu” – film przedstawia zagrożenia związane z wprowadzeniem ryżu modyfikowanego genetycznie firmy Bayer.

Filmy pochodzą z płyty wydanej przez Instytut Spraw Obywatelskich w ramach kampanii Naturalne Geny.

http://www.naturalnegeny.pl/