Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Naturalna więź. Człowiek i przyroda

kraj: Austria
rok produkcji: 2020
reżyseria: Susanne Lummer
czas trwania: 50 minut
język: polski lektor

Z biegiem kolejnych epok człowiek utwierdzał się w przekonaniu, że jest najważniejszą z istot na świecie. Rościł też sobie prawo do wykorzystywania innych gatunków. Rozwój cywilizacyjny z kolei przyczyniał się do stopniowej utraty jedności z naturą, a tym samym do jej nierozumienia. W ostatnich latach zauważalnie wzrasta jednak świadomość ludzi, że nie należy lekceważyć przyrody. Różnego rodzaju formy życia potrafią zaskoczyć swoimi niezwykłymi umiejętnościami i mogą być dla człowieka wzorem w wielu dziedzinach.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?