Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Na wojnę z plastikiem

kraj: Wielka Brytania
rok produkcji: 2020
czas trwania: 75 minuty
język: polski lektor

Brytyjscy dziennikarze Anita Rani i Hugh Fearnley-Whittingstall wypowiadają wojnę plastikowi. Cały świat wręcz w nim tonie, a lekkomyślna i nadmierna produkcja tego materiału przyczynia się do ogromnej skali zanieczyszczenia środowiska. Dwoje uznanych aktywistów dowodzi, że ten katastrofalny w skutkach proces da się zatrzymać, tylko jeśli każdy człowiek będzie podejmował świadome konsumenckie wybory.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?