Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Myśląc o ekologii

Myśląc o ekologiiCzy wiecie jakie zastosowanie może mieć energia odnawialna w ekologii? Prezenterka Priscilla, chcąc znaleźć odpowiedź na to pytanie wskoczy na swój rower, by odkryć jak teoria wygląda w praktyce.

Najpierw będzie podziwiać imponujące elektrownie wiatrowe w Danii, później zwiedzi szwedzkie odnowione parki narodowe, a następnie odwiedzi Norwegię i jej niezwykłe centrum naukowe badające rośliny w Svalbard. Kolejna jej wizyta przypadnie w Indiach, gdzie zasoby wodne są coraz mniejsze. Priscilla postanowi przyjrzeć się temu problemowi z bliska. W Peru pozna ludzi zaciekle walczących o ich środowisko, a na Mali spróbuje dowiedzieć się czy pojęcie „sprawiedliwego handlu” rzeczywiście ma tak duży wpływ na lokalnych producentów. Podczas całej podróży nasza bohaterka pozna masę ludzi walczących o zachowanie świata w jak najlepszej formie, by przyszłe pokolenia również mogły korzystać z jego uroków.

1 – Skandynawia
Priscilla Temon zdecydowała się na tour po Skandynawii, aby sprawdzić ekologiczne referencje regionu. W Danii odwiedziła imponującą farmę wiatraków oraz dzielnicę Kopenhagi Christianię. W Szwecji zobaczyła chyba najlepiej w Europie chronione Parki Narodowe, natomiast w Norwegii udała się na wyspę Svalbard.
Czas trwania: 60

 

http://ncrypt.in/folder-vMfoTl09

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?