Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Meet your meat

meet_your_meat.jpg Zielone pastwiska i sielskie sceny z przeszłości są teraz odległymi wspomnieniami. Na dzisiejszych fermach przemysłowych, zwierzeta tysiącami upychane są w brudnych, pozbawionych okien hangarach, drucianych klatkach, ciążowych boksach oraz innych systemach zamknięcia.

Te zwierzęta nigdy nie założą własnych rodzin, nie przywiążą się do ziemi, nie zbudują swojego gniazda oraz nie zrobią niczego co leży w ich naturze. Nie mają nawet szansy poczuć słońca na swoich ciałach ani oddychać świeżym powietrzem do dnia gdy zostają załadowane na samochody ciężarowe skrepowane i przewiezione do uboju.

Zwierzeta na dzisiejszych fermach przemysłowych nie są chronione przez żadne prawne zabezpieczenia przed okrucieństwem, które uznano by za nielegalne, gdyby wymierzono je psu czy kotu: zaniedbanie, okaleczenia, manipulacje genetyczne i farmakologiczny reżim które wywołują nieustający ból i wyniszczenie, transport w ekstremalnych warunkach pogodowych i makabryczny oraz agresywny ubój.A przecież hodowlane zwierzęta są nie mniej inteligentne i zdolne do odczuwania bólu niż psy i koty, które żywimy jako naszych codziennych towarzyszy.

Kurczaki zabijane dla mięsa w USA są sztucznie przymuszane do tak szybkiego wzrostu że ich serca, płuca i kończyny często nie mogą nadążać za ogólnym wzrostem ciała. Bydło jest kastrowane, jego rogi są zrywane z głów a na jego ciele dokonuje się wypaleń-oparzeń trzeciego stopnia bez żadnego znieczulenia.

Krowy wykorzystane dla ich mleka są odurzane środkami farmakologicznymi i hodowane dla pozyskania nienaturalnej ilości mleka; ich dzieci kradnie się im zaraz pod narodzinach wysyłając do okrutnych gospodarstw cielęcych aby ludzie mogli pić cielęce mleko.

Świnie-matki na fermach przemysłowych są unieruchomione w tak małych boksach, że nie są w stanie obrócić się wokół ani nawet wygodnie ułożyć na ziemi. Dzioby i palce indyków opalane są rozgrzanym ostrzem.
Wiele z nich cierpi z powodu niewydolności serca albo wyniszczającego bólu nóg, wskutek dodatkowego uszkodzenia pod wpływem ich nadmiernej sztucznie wywołanej wagi, dla celów hodowlanych. [więcej info]