Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Łzy Arktyki

Łzy ArktykiKorea Płd., 2008, 3 x 57 min.
język: polskie napisy

Przez tysiące lat była to kraina rodem z baśni, w której niebo rozświetlały smugi zorzy polarnej, a niezwykłe stworzenia przemierzały skutą lodem ziemię. Dziś Arktyka dosłownie znika w oczach. Jakie skutki dla świata będzie mieć jej zagłada? Seria „Łzy Arktyki” ukazuje naturalne życie w cieniu wielkiego zagrożenia. Jakie skutki dla bieguna północnego będą mieć postępujące zmiany klimatyczne? Czy ludzkość właściwie odczytuje zwiastuny nadciągającej katastrofy? Czy jest w stanie pojąć jej możliwe rozmiary i skutki?

Bohaterami tego cyklu są mieszkańcy Arktyki – niedźwiedzie polarne, potężni władcy krainy lodów, „morskie jednorożce” – narwale, bieługi śpiewające w lodowatych wodach i migrujące karibu, których stada są swoistym barometrem całego ekosystemu. Pokazani są i Inuici, ostatni ludzie zamieszkujący te umierające ziemie. Imponujące zdjęcia ukazują zapierające dech w piersiach piękno krainy, która w ciągu naszego życia zniknie w oceanicznych odmętach.