Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Łzy Amazonii

Łzy AmazoniIKorea Płd., 2010, 3 x 52 min.
język: polskie napisy

Seria dokumentalna o tym, jak niszczenie przyrody nad Amazonką wpływa na ekosystem całej planety.

Puszcza amazońska dostarcza 20% tlenu, tutaj żyje połowa z dwóch milionów gatunków roślin i zwierząt. Jednak współczesna technika coraz odważniej wkracza na te terytoria, będące domem także dla Indian, wyznających patriarchalny system wartości i kultywujących tradycje przodków. Ludzie z Zachodu budują tu elektrownie wodne, a ziemie zagospodarowują pod uprawy fasoli, wysiedlając lokalnych mieszkańców i niszcząc lokalną faunę i florę. Coraz częstsze pożary i karczowanie lasów mają ogromny wpływ na zmiany klimatu na całej planecie, m.in. na globalne ocieplenie i anomalie pogodowe.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?