Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ludzie z bagien

kraj: Polska
rok produkcji: 2010
reżyseria: Piotr Sadziński
czas trwania: 52 minuty

Opowieść o rodzinie, która wielkie miasto zamieniła na życie w zgodzie z naturą. Małżeństwo ekologów Krzysztof i Małgorzata Górscy mieszkają w drewnianej chacie pośrodku Bagien Biebrzańskich w pobliżu Trzciannego. Oboje, on na miejscu, przeważnie brodząc po pas w wodzie, ona na forum europejskim w Brukseli, walczą o zachowanie tych terenów w niezmienionym stanie. Swoją pasję Krzysztof próbuje przekazać 10-letniej córce Julce, która odwiedza go w ferie i wakacje. Obraz Anny i Piotra Sadzińskich to fascynujący esej o relacjach między człowiekiem a naturą. Na uwagę zasługują wspaniałe zdjęcia Anny, ukazujące piękno biebrzańskich bagien.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?