Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Lokalne rozwiązania dla globalnego nieporządku

Lokalne rozwiązania dla globalnego nieporządkuReżyseria: Coline Serreau
Czas trwania: 111 minut
Język: polskie napisy

„Solutions locales pour un désordre global” („Lokalne rozwiązania dla globalnego nieporządku”), nowy film Coline Serreau, to dokument z misją. Ma pokazać, że ekologia i etyka – w kontekście produkcyjnym, konsumpcyjnym, politycznym i ekonomicznym – nie są modą lecz koniecznością.

„Filmy katastroficzne zostały już nakręcone. Były przydatne, ale teraz trzeba pokazać, że istnieją rozwiązania. Trzeba dać głos filozofom i ekonomistom, którzy – tłumacząc jednocześnie dlaczego nasz model społeczny zaowocował kryzysem ekologicznym, ekonomicznym i politycznym, który dobrze znamy – tworzą i testują alternatywy.” – tak Coline Serreau tłumaczy po co nakręciła swój nowy film. W filmie występują naukowcy oraz praktycy rolnictwa ekologicznego z tak różnych krajów jak Francja, Indie, Brazylia i Ukraina. Wszyscy głoszą konieczność przejścia na rolnictwo ekologiczne, wzrostu świadomości społecznej jeśli chodzi o to, skąd pochodzi żywność, która trafia do naszych talerzy, wreszcie wypracowania postawy solidarności pomiędzy ludnością miast (konsumentami) a wsi (producentami).

O reżyserce:
Coline Serreau to ceniona we Francji reżyserka i scenarzystka. W 1986 r. jej skromną budżetowo komedię pt. „Trois hommes et un couffin” („Trzej mężczyźni i kołyska”), w której trzech zatwardziałych kawalerów lubiących „wino, kobiety i śpiew” znajduje na progu swego mieszkania niemowlę i z konieczności muszą się nim zająć, obejrzało we Francji ponad 6 mln widzów. Nagrodzono go również trzema Cezarami, w tym dla najlepszego filmu roku. Dziś o 62-letniej Coline Serreau znów jest głośno, za sprawą filmu o zupełnie innej tonacji.