Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Krowy apokalipsy: jak hodowla bydła niszczy Ziemię

kraj: Wielka Brytania
rok produkcji: 2020
reżyseria: Peter Gauvain
język: polski lektor

Aktywista i literat Georges Monbiot zbada konsekwencje globalnej hodowli bydła. Przemysł ten odpowiada aż za 18% emisji gazów cieplarnianych, więcej niż powodują w sumie środki transportu. Prócz tego, by znaleźć miejsce na pastwiska, wycina się aż 80% amazońskich lasów. Rosnący popyt na mięso destrukcyjnie wpływa na środowisko i może zakończyć się prawdziwą katastrofą klimatyczną. Dokument pokazuje, jakie działania można podjąć, by temu zapobiec.