Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Królowa kukurydza

krolowa_kukurydzakraj: USA
rok produkcji: 2008
reż. Aaron Woolf
wyk. Earl L. Butz, Ian Cheney, Curt Ellis
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

Twórcy filmu dokumentalnego zwracają uwagę na przemiany w amerykańskim rolnictwie po wprowadzeniu w 1973 roku programu subsydiów dla producentów kukurydzy. Autorzy programu pokazują niektóre skutki tej decyzji. m.in.: twierdzą, że uprawa kukurydzy wypierają inne, produkcja mięsa staje się tańsza, ale jego jakość staje się katastrofalna.

Nadmiar kukurydzy przerabia się na syrop kukurydziany, którym słodzi się napoje (cola, pepsi). Tymczasem ludzie nieświadomie konsumują nieprawdopodobne ilości cukru, tyją i chorują. Wielkotowarowe gospodarstwa hodowlane zanieczyszczają środowisko naturalne.