Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kraina z marzeń

Kraina z marzeńIslandia, 2009, 56 min.
reżyser: Þorfinnur Guðnason

Islandia zawsze szczyciła się bogactwem dzikiej przyrody. Dziś jednak na tę niezwykłą wyspę brutalnie wkracza międzynarodowy biznes, dla którego natura ma jedynie wymierną wartość. Mały nordycki raj stoi na skraju katastrofy.

Od czasu załamania islandzkiego systemu bankowego, wyspiarski kraj znajduje się na rozdrożu. W obliczu bezprecedensowego kryzysu władze podjęły decyzję o budowie największej w Europie tamy wodnej, mającej dostarczyć tanią elektryczność hutom aluminium położonym na wschodnim wybrzeżu. Właścicielem tych hut jest amerykański koncern Alcoa, który przekonuje Islandczyków, iż jego działalność generuje rocznie blisko sto miliardów koron islandzkich (ok. 2,6 mld zł) zysku dla kraju.

Islandia staje się wielkim piecem do wytopu aluminium, a cynizm ludzi odpowiedzialnych za ten stan rzeczy nie zna granic – uważają twórcy znakomitego, wielokrotnie nagradzanego dokumentu „Dreamland”. ÞORFINNUR GUÐNASON, reżyser współpracujący m.in. z National Geographic, Discovery i ARTE oraz Andri Snær Magnason, jeden z najpoczytniejszych pisarzy islandzkich, połączyli siły, aby pokazać, jak wielki biznes ingeruje w życie mieszkańców tego kraju, dewastując otaczający ich krajobraz i rozbijając małe społeczności. Macki wielkich korporacji zagarniają wszystko to, co nie powinno być niczyją własnością – naturę, styl życia, lokalną tradycję. I choć większość Islandczyków jest przeciwna temu procederowi, kluczowe decyzje zapadają za ich plecami. Urzekająca pięknymi zdjęciami „Kraina z marzeń” jest nie tylko opowieścią o ignorancji i niszczycielskiej sile chciwości, ale i o niezłomności ducha Islandczyków, dla których niezależność była zawsze nadrzędną wartością. Czy jednak tym razem przeciwnik nie okaże się zbyt silny?