Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Katastrofa Zbiornikowca „Exxon Valdez”

Katastrofa Zbiornikowca "Exxon Valdez"Kraj: Wielka Brytania
Reżyseria: John Akomfrah
Rok produkcji: 2009
Czas trwania: 59 minuty
Język: Polski lektor

Krótko po północy, 24 marca 1989 roku gigantyczny tankowiec Exxon Valdez wpłynął na skały u wybrzeży Alaski. Blisko 35 milionów galonów ropy dostało się do wód Zatoki Księcia Williama. Mroźna północ stała się areną totalnej zagłady.

Wieloryby, ryby, foki, wydry i ptaki nie miały szans na przeżycie w oleistej cieczy. Pochłonęła ona życie m.in. 5 000 wydr i ćwierci miliona ptaków. Wkrótce po nich znikły całe wioski i osady rybackie, a dziesiątki tysięcy ludzi musiało opuścić miejsca zamieszkiwane przez ich rodziny od pokoleń. Skutki katastrofy Exxona Valdeza odczuwane są do dziś, a okoliczna ludność, ratownicy, ekolodzy, rybacy nadal usiłują usunąć pozostałości po wycieku.

Przypadek tankowca Exxon Valdez to nie tylko historia o gigantycznej tragedii, ale również o rażących zaniedbaniach i arogancji odpowiedzialnych za nią. Wystarczy wspomnieć, że winny katastrofy koncern paliwowy Exxon Mobil przez dwie dekady starał się uniknąć odpowiedzialności nim Sąd Najwyższy USA nakazał mu wypłatę odszkodowań rzędu pięciu miliardów dolarów. Dokument „Katastrofa zbiornikowca Exxon Valdez” rekonstruuje zdarzenia sprzed 21 lat. Twórcy filmu przeprowadzili szereg rozmów, m.in. z członkami załogi statku, kanadyjskimi rybakami i aktywistami domagającymi się sprawiedliwości. Katastrofa Exxon Valdez pozostawała największym tego rodzaju wypadkiem w dziejach… aż do czasu niedawnego wycieku w Zatoce Meksykańskiej, blisko sześciokrotnie większego.