Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Katastrofa tankowca Exxon Valdez trwa do dziś

Kraj: Kanada
Rok produkcji: 2008
Czas trwania: 59 minut
Język: Polski lektor

Film dokumentalny o dziedzictwie po supertankowcu Exxon Valdez, który 24 marca 1989 roku został uszkodzony u wybrzeży Alaski. Wypłynęło z niego około miliona galonów ropy naftowej. To doprowadziło do największej katastrofy ekologicznej w historii Ameryki Północnej.

Informacje obiegły cały świat. Pokazywano tysiące padłych ptaków i innych zwierząt zatopionych w czarnej, oleistej mazi, która przykryła okoliczne plaże. Przez 20 lat mieszkańcy, ratownicy, ekolodzy, rybacy walczą o usunięcie zanieczyszczeń i przywrócenie poprzedniego wyglądu tym terenom. Tyle samo czasu trwa walka z korporacją Exxon Mobil – potentatem na rynku paliw, która jest uważana za sprawcę wypadku i powinna ponieść konsekwencje tego co się stało.