Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Jill’s film

Film ten powstał w celu upamiętnienia śmierci Jill Phipps, która zginęła podczas próby powstrzymania eksportu żywych cieląt, przed lotniskiem w Coventry 1 lutego 1995r.

Film nie jest żadną formą podsumowania jej życia, jest to po prostu kilka urywków z jej życia i refleksji zebranych razem przez rodzinę i przyjaciół. Twórca dokumentu, dla którego Jill była dobrą przyjaciółką, zrobił ten film, aby przybliżyć ludziom piękną i odważną kobietę, wraz z ogólnym przeglądem kampanii, w których brała udział.

Jill od najmłodszych lat swojego życia kochała zwierzęta. Jako nastolatka zainteresowała się punkiem i poznawała niesprawiedliwość systemu. W latach osiemdziesiątych należała do ‘sojuszu punk-reggae’, który między innymi miał przeciwdziałać szerzącym się nastrojom rasistowskim. Jill nigdy nie zatraciła miłości do ludzi i zwierząt, dlatego była wyczulona na wszelką niesprawiedliwość i starała się zmieniać rzeczywistość. Była aktywistką, która chciała przeciwdziałać cierpieniu i śmierci zwierząt. Współtworzyła ruch na rzecz wolności zwierząt, którego nasiona współczucia wyrosły na globalne zjawisko.

Nancy Phipps (matka Jill) opowiada o przejściu rodziny na wegetarianizm, przybliża udział córki na swojej pierwszej demonstracji. Poznajemy różne akcje i wydarzenia, w których Jill brała udział.

Film przybliża również różne rodzaje wykorzystywania zwierząt, okrucieństwo, jakie człowiek zadaje zazwyczaj bezbronnym istotom. Ukazuje także ruch Animal Liberation Front – ludzi, którzy są gotowi ryzykować swoją wolność i życie w walce o wolność zwierząt. Phipps zginęła będąc młodą matką, aktywistką i weganką…

„Jill oddała swoje życie i chce abyśmy kontynuowali to, co robiła”