Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Inni są winni

kraj: Wielka Brytania, Ghana
rok produkcji: 2018
czas trwania: 48 minuty
język: polski lektor

Brakuje odpowiednich narzędzi do skutecznego postępowania z rosnącą ilością elektronicznych śmieci. Dokumentaliści przyglądają się ogromnemu wysypisku w Ghanie. Osoby żyjące na skraju ubóstwa w toksycznych warunkach szukają tego, co można naprawić, starając się zarobić. Miejsce zagraża nielegalnie pracującym, a niekiedy także żyjącym na nim ludziom, naraża ich m.in. na nowotwory. Ma też ogromny wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Nikt nie czuje się odpowiedzialny za ten problem.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?