Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Goryle z Konga

Goryle z Kongareżyser: Thomas Weidenbach
Niemcy, 2011, 52 min.
polski lektor

Kongijskie goryle żyją nie w parkach narodowych, lecz w głębi zagrożonych wycinką lasów deszczowych. Czy wielkim naczelnym zagraża niebezpieczeństwo? Wręcz przeciwnie, być może wycinka lasu umożliwi skuteczniejszą ich ochronę.

Na północy Republiki Konga rozciągają się lasy deszczowe, zamieszkałe m.in. przez 36 tysięcy goryli nizinnych. To blisko 1/3 całej populacji tych zagrożonych wyginięciem ssaków, a jednocześnie największe ich skupisko na świecie.

W pierwotne lasy wkroczył tymczasem przemysł drzewny, największy kongijski pracodawca. Wyręb drzew mógłby oznaczać zagładę goryli. Pod naciskami naukowców i lokalnej ludności postanowiono jednak, że wycinka przeprowadzona zostanie w ściśle kontrolowany sposób, a ponad ćwierć całego obszaru pozostanie nietknięta. Jednocześnie przedsiębiorstwa drzewne sfinansują prace strażników chroniących goryle przed kłusownikami. Czy zatem można ochronić goryle przy pomocy pił mechanicznych?

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?