Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ekwador. Pożegnanie z ropą

Ekwador. Pożegnanie z ropąFrancja, 2010, 53 min.
reżyser: Laetitia Moreau
język: polski lektor

W sercu Amazonii leży najbardziej zróżnicowany biologicznie las na planecie – Park Narodowy Yasuni. Ten dom dla niezliczonych gatunków fauny i flory oraz rdzennej ludności indiańskiej skrywa też ogromne rezerwy ropy.

Kiedy w 2007 roku prezydent Ekwadoru Rafael Correa postawił veto eksploatacji złóż ropy, wprawił w osłupienie cały świat. Jak sam jednak przekonuje, ochrona przyrody jest w dalekiej perspektywie cenniejsza niż wydobycie „czarnego złota”. W ubogim latynoamerykańskim kraju, którego gospodarka uzależniona jest od ropy, nie brak jednak głosów domagających się eksploatacji złóż. To jednak oznaczałoby zagładę tego fascynującego zakątka Amazonii. I na to nie zgodził się prezydent Correa.

Przez trzy lata polityk podróżował po świecie z zespołem ekonomistów, przekonując międzynarodową społeczność do swych racji. Oto dokument o tej bezprecedensowej misji, mającej uczynić Ekwador światowym pionierem rozważnej ekonomii w epoce po-paliwowej.

 

http://ncrypt.in/folder-gz2Jmz6f