Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ekolog idzie na wojnę

Ekolog idzie na wojnękraj: USA
rok produkcji: 2008
reżyseria: Ron Colby
czas trwania: 101 minuty
język: polski lektor

Paul Watson wybrał żywot morskiego pirata. Zamiast jednak rabować bogactwa, bezkompromisowo walczy o ich ocalenie. Oto opowieść o założycielu organizacji Sea Shepherd, która w obronie środowiska morskiego stoczyła niejedną kampanię na otwartych wodach.

Był najmłodszym z założycieli kanadyjskiego oddziału Greenpeace, ale później został z niego usunięty za „zbytnie zaangażowanie”. Niezrażony tym Paul Watson założył w 1977 roku własną organizację Sea Shepherd Conservation Society i wypowiedział prawdziwą wojnę morskim kłusownikom. Watson i jego zwolennicy starają się unikać przemocy, ale nieraz już zostali zmuszeni do radykalnej konfrontacji. Sami są gotowi stawiać czoła kłusownikom, wiele razy interweniowali przeciw nielegalnymi połowom wielorybów, fok i rekinów. Do dzisiaj statki Sea Shepherd zatopiły już niezliczone jednostki wielorybników, na 10 lat powstrzymały polowania na foki, skutecznie oparły się łowom u wybrzeży Wysp Brytyjskich i powstrzymały masakrę delfinów na wodach wokół Japonii. „Pirate for the Sea” to opowieść o romantycznych awanturnikach, którzy etos piractwa uczynili sposobem walki o zachowanie bogactwa mórz.

http://ncrypt.in/folder-4zQTOysK