Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ekokatastrofa we Francji

kraj: Francja
rok produkcji: 2018
czas trwania: 60 minut
język: polski lektor

16 marca 1978 roku doszło do jednej z największych katastrof ekologicznych w historii. Imponujący supertankowiec Amoco Cadiz zatonął podczas sztormu. Około 230 kilometrów linii brzegowej Bretanii uległo skażeniu. Do wody trafiło 223 tysięcy ton surowej ropy naftowej. W rejonie tym można było spotkać wiele rzadkich gatunków. Mimo starań ochotników zginęła większość maskonurów atlantyckich, a także ryby, skorupiaki, kraby i inne stworzenia. 40 lat później marynarz Loick Peyron jedzie na miejsce tragedii, aby sprawdzić, czy przyroda zdołała się zregenerować, a ludzie wyciągnęli odpowiednie wnioski. Porozmawia z lokalnymi mieszkańcami, pozna też służby monitorujące stan środowiska.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?