Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Dola i niedola Greenpeace’u

Dola i niedola Greenpeace'ureżyser: Thierry de Lestrade
Francja, 2011, 52 min.
język: polski lektor

„Moja matka zwykła żartować z tego, że czterech ludzi siedzących przy stole może zmienić świat. A jednak właśnie tego dokonaliśmy” – mówi Robert Stowe. 40 lat temu jego rodzice znaleźli się wśród założycieli organizacji Greenpeace, jednego z najbardziej heroicznych przedsięwzięć minionego stulecia.

Dzisiaj Greenpeace należy do czołowych organizacji pozarządowych na świecie. Jego początki były jednak bardzo skromne i wiązały się ze ambicjami grupki aktywistów marzących o pokojowej, zielonej przyszłości. Brak funduszy nadrabiano zapałem, a cele były jasne: sprzeciw wobec niszczeniu środowiska, deforestacji, zmasowanym połowom, zanieczyszczeniu wody. Akcje bezpośrednie, czasem opłacone ryzykiem więzienia czy nawet utraty zdrowia bądź życia, zaczęły przynosić pożądany skutek. Greenpeace poznał z czasem cały świat. Korzystając z niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych oraz wywiadów z założycielami Greenpeace’u, reżyser Thierry de Lestrade opowiada fascynującą historię organizacji, której nazwa stała się synonimem ruchu ekologicznego.

http://ncrypt.in/folder-Ce7kHREB