Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Czystość niebezpieczna dla zdrowia

Czystość gwarancją zdrowia? Ta prawda okazuje się paradoksem. Czym bardziej walczymy o nią, tym bardziej słabnie nasz system odpornościowy, pogarsza się stan naszego zdrowia. Rynek chemii gospodarstwa domowego, proponuje nam coraz więcej środków do osiągnięcia sterylnej czystości.

Czy kupując proszek do prania lub płyn do mycia naczyń zastanawiasz się jaka jest odwrotna strona medalu? Mało kto zwraca uwagę na ekologiczne aspekty środków piorących lub innych środków gospodarstwa domowego. Dla wielu gospodyń, skład pokazany na opakowaniu niewiele mówi, a znak ekologicznego bezpieczeństwa spotyka się bardzo rzadko. Myślimy, że jeżeli produkt trafił na sklepową półkę, jest reklamowany to powinien być bezpieczny, ale fakty mówią co innego…