Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Czarnobyl 20 lat później

Czernobyl„Czarnobyl 20 lat później” to film o współczesnej sytuacji w strefie skażonej po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu i nastawienie naukowców do energetyki na Ukrainie.

Bohaterka filmu oprowadza po zamkniętej strefie pokazując poziom promieniowania przekraczający tysiące razy dopuszczalne normy. Mimo tak dużego zagrożenia w strefie nadal mieszkają ludzie zajmujący się uprawą roli. Inny z bohaterów mówi o skutkach katastrofy i chorobach nowotworowych, które dotykają dużą część okolicznych mieszkańców. Niestety władze Państwowe pozbawiają ofiary profilaktyki lekarskiej i w coraz mniejszym stopniu interesują się ich stanem zdrowia. Film przedstawia energetykę jądrową jako niebezpieczną grę, którą jeżeli przegramy będzie mieć wpływ na wiele kolejnych pokoleń.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?