Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Czarnobyl 20 lat później

Czernobyl„Czarnobyl 20 lat później” to film o współczesnej sytuacji w strefie skażonej po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu i nastawienie naukowców do energetyki na Ukrainie.

Bohaterka filmu oprowadza po zamkniętej strefie pokazując poziom promieniowania przekraczający tysiące razy dopuszczalne normy. Mimo tak dużego zagrożenia w strefie nadal mieszkają ludzie zajmujący się uprawą roli. Inny z bohaterów mówi o skutkach katastrofy i chorobach nowotworowych, które dotykają dużą część okolicznych mieszkańców. Niestety władze Państwowe pozbawiają ofiary profilaktyki lekarskiej i w coraz mniejszym stopniu interesują się ich stanem zdrowia. Film przedstawia energetykę jądrową jako niebezpieczną grę, którą jeżeli przegramy będzie mieć wpływ na wiele kolejnych pokoleń.