Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Czarne chmury nad dachem świata

Francja, 2011, 30 min.
polski lektor

„Powietrze nad Himalajami jest w takim samym stopniu zanieczyszczone, jak nad miastami europejskimi”.

Ten szokujący nagłówek pojawił się w jednej z gazet w październiku 2008, która informowała o najnowszych pomiarach, prowadzonych na wysokości 5000 m n.p.m., u stóp Mount Everest. Okazało się, że „Dach świata” nie jest tak krystalicznie czysty, jak przypuszczano. Po odkryciu ogromnej chmury zanieczyszczeń nad Oceanem Indyjskim, zespół francusko-włoskich naukowców opublikował wyniki swoich badań – nad najwyższymi szczytami Himalajów utrzymują się alarmująco wysokie poziomy sadzy.