Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Cyrk bez zwierząt

cyrk bez zwierzatProdukcja: The Captive Animals’ Protection Society
Czas trwania: 12 min.

Cyrk bez zwierząt” to kilkunastominutowy film, dokumentujący wykorzystywanie zwierząt w cyrkach. Obraz jest elementem kampanii zmierzającej do zakończenia eksploatacji zwierząt w celach rozrywki, realizowanej przez stowarzyszenie CAPS (The Captive Animals’ Protection Society).

Na początek filmu składają się czarno białe obrazy stanowiące historyczną perspektywę wykorzystywania zwierząt w rozrywce. Stopniowo obraz staje się kolorowy, a widz zyskuje świadomość, że to co ogląda jest obrazem współczesnej sytuacji zwierząt cyrkowych, która nie zmieniła się od setek lat.

„Zjawisko określane mianem 'cyrku tradycyjnego’ po raz pierwszy pojawiło się w 18. wieku w Londynie, w postaci widowiska z udziałem ludzi i koni. Wraz z postępującą eksploracją zakątków świata, wszelkie gatunki zwierząt były wyrywane z naturalnego środowiska, a potem spętane w łańcuchy, w małych klatkach, były pokazywane zadziwionej publiczności. Ale w wieku, kiedy człowiek wylądował na księżycu, w epoce w której podróżowanie po świecie jest rzeczą powszednią, trudno uwierzyć, że nieszczęsne zwierzęta pozostają nadal zniewolone łańcuchami, tylko po to by bawić ludzi” – brzmią słowa lektora.

Film CAPS był realizowany w cyrkach w całej Europie. Obrazy zniewolenia, przemocy wobec zwierząt są zestawione kontrastowo z ukazaniem tych samych zwierząt w ich dzikim, naturalnym środowisku.

„Cyrk bez zwierząt” został przetłumaczony na język polski przez stowarzyszenie Empatia.