Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Chiny – spojrzenie od środka: Skażenie środowiska

Chiny - spojrzenie od środka: Skażenie środowiskaserial dokumentalny
Wielka Brytania, 2006
polski lektor

Intensywny rozwój przemysłu w Chinach powoduje degradację środowiska naturalnego. Z dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast świata aż pięć znajduje się właśnie w tym kraju. Miejscowe elektrownie węglowe emitują więcej szkodliwych gazów niż jakiekolwiek inne państwo. Zgodnie z oficjalnymi danymi aż 116 milionów Chińczyków wdycha powietrze niebezpieczne dla zdrowia. Problemy skażenia środowiska naturalnego przekraczają zresztą granice państw. Jedna trzecia populacji ziemskiej czerpie wodę z chińskich zasobów. Kwaśne deszcze spadają na Koreę i Japonię.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?