Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bitwa o Czarnobyl

Katastrofa w elektrowni atomowej niedaleko Czarnobyla odbiła się negatywnymi skutkami na większości Europy i niemal doprowadziła do jej wyludnienia. Ten drugi fakt, to odkrycie twórców tego niezwykłego filmu, który zabiera nas w samo centrum walki ze zniszczonym reaktorem, spod którego wydobywała się chmura radioaktywnego pyłu roznosząca się nad całą Europą. Ten niezwykły film zbudowany jest na relacjach świadków i uczestników tamtych dramatycznych wydarzeń oraz wypełniony unikalnymi filmami prosto z miejsca katastrofy.

Twórcy zabierają nas w przeszłość by pokazać dokładnie co wydarzyło się w mieście Prypeć do którego przylegała elektrownia (Czarnobyl leży kilkanaście km dalej) i heroiczną walkę setek tysięcy ludzi, których wysłał ZSRR do usuwania skutków katastrofy. Poznajemy wstrząsające fakty dotyczące zagrożeń jakie płynęły by dla całego kontynentu gdyby nie udało się ugasić promieniotwórczego pożaru.

Film ogląda się jak mistrzowski thriller z tą różnicą, iż mamy świadomość, że wydarzenia obserwowane na ekranie wydarzyły się naprawdę i o mały włos nie doprowadziły do eksterminacji setek milionów ludzi.

Przeczytaj:
Antyprzyczynek do budowy elektrowni atomowej w Polsce
Elektrownie atomowe w Polsce
Dlaczego sprzeciwiamy się budowie elektrowni atomowej w Polsce