Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bhopal. Chemiczna katastrofa

Bhopal. Chemiczna katastrofaIndie/USA, 2011, 76 min.
reżyser: Van Maximilian Carlson
język: polski lektor

W latach 80. ubiegłego wieku na świecie miały miejsce dwie gigantyczne katastrofy. Większość ludzi zna tę z 1986 roku z Czarnobyla, mimo że bardziej tragiczna w skutkach była ta z Bhopalu, dwa lata wcześniej.

3 grudnia 1984 roku w centrum Bhopalu, miasta znajdującego się w samym sercu Indii, z fabryki Union Carbide ulotnił się izocyjanian metylu, silnie toksyczny gaz. Ponad 40 ton trującej substancji rozprzestrzeniło się po ulicach miasta. Według różnych źródeł w trakcie katastrofy zginęło od 4 do 20 tysięcy osób. Kolejnych kilkadziesiąt osób zostało rannych lub niezdolnych do pracy. Zakażenie wpłynęło nie tylko na osoby wówczas żyjące w Bhopalu, ale także na ich dzieci i przyszłe pokolenia.

Często podawaną przyczyną katastrofy były cięcia w firmie Union Carbide (należącej teraz do DOW Chemical, drugiej co do wielkości firmy chemicznej świata), które odbiły się na jakości zabezpieczeń. Twórcy dokumentu opisują tragedię przez pryzmat tego jak widzą ją przedstawiciele drugiego pokolenia po katastrofie. Jak wpłynęła ona na życie ich oraz ich rodzin? Dlaczego tak mało mówi się o tym, co dotknęło mieszkańców indyjskiego Bhopalu?

Film został nagrodzony m.in. na festiwalach filmowych w Los Angeles (2011) i San Francisco (2011). Był też wybrany jako Oficjalna Selekcja na festiwalu w Amsterdamie (2011).

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?