Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Arktyka bez lodu

Arktyka bez loduKanada, 2009, 3 x 44 min.
reżyser: Kristina von Hlatky
język: polski lektor

Arktyka – kraina lodu, śniegu i polarnych niedźwiedzi odchodzi w niepamięć. Przyszłość bieguna północnego jawi się pod znakiem rurociągów, rafinerii ropy i wielkich statków handlowych. Tymczasem postępujące topnienie arktycznych lodów zagraża całemu światu.

Lody Arktyki znikają w oczach, roztapiane w konsekwencji globalnego ocieplenia. Jednocześnie przybywa korporacji chętnych do wydobywania tamtejszych złóż surowców, metali, diamentów, ropy i gazu. Pozbawione mas lodu, północne wody stają się żeglowne dla statków handlowych, a porty takie jak, Churchill w Kanadzie czy rosyjski Murmańsk już liczą przyszłe zyski. Nikt jednak nie przejmuje się losem miejscowych Inuitów ani arktycznej fauny i flory. Najbardziej fatalny scenariusz zakłada, że latem 2013 roku Ocean Arktyczny zostanie na pewien czas zupełnie pozbawiony lodu. Trudno przewidzieć konsekwencje ziszczenia tej prognozy, lecz jedno jest pewne – odczujemy je wszyscy.

„Arktyka bez lodu” to trzyodcinkowy serial zrealizowany z udziałem wybitnych naukowców, kręcony podczas wypraw na biegun północny. Jego narratorem jest światowej sławy kanadyjski zoolog David Suzuki.

Część 1

Część 2

Część 3

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?